สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คู่มือเครื่องชั่งน้ำหนัก

คู่มือเครื่องชั่งน้ำหนัก
คู่มือเครื่องชั่งน้ำหนัก

คู่มือสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ

  1. 1.       ตั้งค่าแท่นเหยียบ โดยที่แท่นเหยียบไม่มีน้ำหนัก

1.1            กดสวิตท์ Setup หนึ่งครั้งที่หน้าจอจะขึ้นตัวเลข 5 หลัก

1.2            ปรับ VR1 ให้ตัวเลขเป็น 0000.0

  1. 2.       ตั้งค่าน้ำหนัก โดยที่แท่นเหยียบมีน้ำหนัก ตุ้มน้ำหนักหรืออะไรก็ได้น้ำหนัก 10 ก.ก. วางไว้บนแท่นเหยียบ

2.1            ปรับ VR2  ให้ได้ค่าตามที่กำหนดไว้

  ตุ้มน้ำหนัก 10 ก.ก.  =  151.5

ตุ้มน้ำหนัก 20 ก.ก.  =  303.0

หรือน้ำหนัก  X   15.15    เช่น  10*15.15=151.5

                                        เช่น   20*15.15  = 303

  1. 3.       เมื่อปรับได้ค่าตามกำหนดให้กดปุ่ม  Setup  หนึ่งครั้งหน้าจอจะเป็น  00.0
  2. 4.       หยอดเหรียญหรือกดปุ่ม Test เพื่อชั่งน้ำหนัก

Tags : เครื่องชั่งน้ำหนัก

view