สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คู่มือตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ MCT ชนิด 5 ปุ่ม

คู่มือตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ MCT ชนิด 5 ปุ่ม
คู่มือตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ MCT ชนิด 5 ปุ่ม

ความรู้เบื่องต้น

ชุดควบคุมตู้น้ำหยอดเหรียญรุ่น  MCT-01 ใด้ออกแบบมาเพื่อสะดวกสบายสำหรับช่างติดตั้งตู้น้ำคือจุดต่อสายใหญ่จั้มสายไฟเข้าแผงวงจรง่ายและแน่นหนาการปรับข้อมูลไม่ซับซ้อนการตั้งค่าน้ำทันสมัยที่สุด

# การเชื่อมต่อกับเครื่องหยอดเหรียญ

การต่อเครื่องหยอดเหรียญเข้ากับแผงวงจรโดยสาย แดง ของเครื่องหยอดเหรียญเข้าที่  +   สาย ดำ เข้าที่  -  สาย ขาว ต่อตามความต้องการการใช้เครื่องหยอดเหรียญคือถ้า ใช้แบบได้ทุกเหรียญต่อที่ 1 ถ้า ใช้ได้เฉพาะเหรียญใดเหรียญหนึ่งคือ

1 บาทต่อที่ 1 ,  5 บาทต่อที่ 5,  10บาทต่อที่ 10  เครื่องหยอดเหรียญที่ใช้ได้มีดังนี้

1.เครื่องหยอดเหรียญ รุ่น  EU-1,EU-2

2.เครื่องหยอดเหรียญ รุ่น  C-400

3.เครื่องหยอดเหรียญ รุ่น  SW-500

4.เครื่องหยอดเหรียญ รุ่น  SG-628

5.รุ่นอื่นๆตามท้องตลาดใด้ทุกรุ่น

# การต่อระบบเปิดปิดไฟป้ายอัตโนมัติ   

การต่อไฟป้ายควรใช้หลอดตะเกียบ   220V 14 W หรือต่ำกว่านี้เพื่อประหยัดไฟการต่อสายจากขั้วหลอดมาที่แผงวงจร ที่ LIGHT    ควมคุมเวลา เปิด ปิด  00-23 น.

#การต่อระบบไฟแสดงสถาณะของน้ำ (แดง)  (เขียว)

ระบบจะทำการตรวจวัดระดับน้ำด้วยลูกลอยอิเล็คทรอนิกค์เมื่อน้ำเต็ม ไฟเขียว  จะติดเมื่อน้ำหมด ไฟแดง จะติด การต่อลูกลอยตัวต่ำสุดคือสายด้านหนึ่งไปแผงวงจรที่ LEVEL  อีกด้านหนึ่งเข้าที่ลูกลอย

#การต่อระบบปั้มจ่ายน้ำ

การต่อปั้มจ่ายน้ำได้ทุกรุ่นที่ใช้ไฟ 220V โดยต่อไปที่แผงวงจรที่ PUMP

#ระบบการเครียร์จอแสดงผลอัตโนมัต

ขณะเครื่องไม่ใช้งานหน้าจอจะแสดง OPEN  หรือ  TIME   ขณะหยอดเหรียญจะแสดงจำนวนเงินแต่ถ้าไม่มีการกด

น้ำนานเกิน 5 นาทีเครื่องจะกลับมาที่สภาวะปกติคือกินเหรียญไม่สามารถกดน้ำต่อใด้

#ระบบการจ่ายน้ำ

ระบบจ่ายน้ำเมื่อหยอดเหรียญแล้วกดปุ่มจ่ายน้ำถ้าต้องการหยุดน้ำก็กดปุ่มจ่ายน้ำอีกหนึ่งครั้งหรือเรียกว่าระบบ

[ PLAY & PAUSE ]

#ระบบการเครียร์จำนวนเงินที่หยอด

เป็นการเครียร์จำนวนเงินที่เราหยอดเพื่อทดลองน้ำด้วยการกด สวิตช์ MODE หนึ่งครั้งหน้าจอจะกลับ

ไปหน้าจอหลัก

#ระบบเปิดปิดไฟป้ายฉุกเฉิน

ต้องการเปิดไฟป้ายให้กด  sw save         ต้องการปิดไฟให้กด    sw up

# ตั้งโปรแกรมแผงควบคุม

+ กด โหมด P1  ตั้งเวลาปัจจุบัน ชั่วโมง ( 0-23)                                        [ P1.00 ]

+ กด โหมด P2  ตั้งเวลาปัจจุบัน นาที (0-59 )                                          [ P2.00 ]

+ กด โหมด P3  ตั้งเวลาเปิดไฟป้าย ชั่วโมง ( 0-23)                                      [ P3.18 ]

+ กด โหมด P4  ตั้งเวลาเปิดไฟป้าย นาที (0-59)                                       [ P4.00 ]

+ กด โหมด P5  ตั้งเวลาปิดไฟป้าย ชั่วโมง ( 0-23)                                        [ P5.06 ]

+ กด โหมด P6  ตั้งเวลาปิดไฟป้าย นาที ( 0-59)                                           [ P6.00 ]

+ กด โหมด P7  ตั้งน้ำ          (ดูหัวข้อการตั้งน้ำ)                                                     [ 25.18 ]

+ กด โหมด P8 ตั้งค่าตามที่บริษัทตั้งไว้                                                     [ P8:C0]

+ กด โหมด P9  ตั้งหน้าจอแสดงผล  (P9:01=OPEN),(P9:00=TIME)      [ P9:00 ]

ค่าต่างๆที่อยู่ในวงเล็บด้านหลังเป็นค่าที่ตั้งจากบริษัท หากต้องการตั้งค่าใหม่ให้กดสวิตท์ MODE แล้วกด

สวิตท์ UP เพื่อเพิ่มค่า  หรือ  DOWN เพื่อลดค่า  ตามต้องการแล้วกดสวิตท์ SAVE ถ้าไม่ต้องการ

ไม่ต้องกด SAVE

# การตั้งน้ำ

การตั้งน้ำของ MCT-01 นี้จะแตกต่างจากบริษัทอื่นคือการตั้งแบบจ่ายน้ำตามจำนวนที่ต้องการ

1.นำขวดน้ำที่ต้องการจะตั้งรองที่หัวจ่าย

2.กดสวิตช์ MODE ไปที่  P7 หน้าจอจะแสดงค่าน้ำที่ทางบริษัทตั้งใว้คือ 25.18 หรือประมาณหนึ่งลิตร

3.กดสวิตท์จ่ายน้ำเพื่อไล่น้ำให้เต็มกระบอกใส้กรองตัวสุดท้ายจนกว่าน้ำจะใหลลงขวดแล้วกดปุ่มจ่ายน้ำเพื่อหยุดแล้วกดสวิตช์ SAVE หนึ่งคร้ง

4.ข้อสี่นี้จะเป็นการตั้งน้ำจริงแล้วให้นำขวดน้ำที่จะตั้งมาขีดมาคจุดว่าจะตั้งระดับใหนแล้วนำไปรองที่หัวจ่ายจากนั้นกดปุ่มจ่ายน้ำรอจนกว่าน้ำถึงขีดที่กำหนดให้กดหยุดน้ำถ้าใด้น้ำที่ต้องการให้กดสวิตช์ SAVE แล้วกดสวิตช์ MODE เพื่อออก   หรือถ้าจะตั้งน้ำใหม่อีกครั้งให้กดปุ่มจ่ายน้ำหลังจากกดสวิตช์ SAVE

5.ทดลองกดน้ำว่าตรงกับที่ตั้งหรือไม่ด้วยการหยอดเงินหนึ่งบาทแล้วกดน้ำดู

# การกดดูจำนวนเงิน

การเช็คดูจำนวนเงินที่ขายด้วยการกด สวิตช์สีแดง หน้าจอจะแสดงผลจำนวนเงินสองครั้งคือครั้งแรกจะแสดงผลสี่หลักครั้งที่สองจะแสดงผลสองหลัก สี่หลักแรกจะแสดง 0-9999    สองหลักหลังจะแสดง 0-99 การแสดงยอดเงินถ้าจำนวนเงินที่ใด้เกิน 9999  สี่หลักแรกจะเป็น 0000  สองหลักหลังจะแสดงจำนวนเงินเช่น  01   0000  จำนวนเงินจะเท่ากับหนึ่งหมื่นบาท

#การเครียร์จำนวนเงิน

การเคลียร์จำนวนเงินด้วยการกด สวิตช์สีแดง  ค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะขึ้น     - - - - แสดงว่า

การเคลียร์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

#การตั้งค่าเดิมที่บริษัทตั้งมา

คือการเคลียร์ข้อมูลที่ตั้งใหม่ให้เป็นข้อมูลของบริษัทตั้งไว้

กดสวิตท์ MODE ไปที่ P8 จอแสดงผลจะแสดง P8.C0 ให้กดสวิตท์  SAVE  จอแสดงผลจะแสดงผล

เป็น -  -  -  -  แสดงว่าเครียร์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดสวิตท์ MODE เพื่อออก

# การตั้งการแสดงผลหน้าจอ [OPEN] หรือ [TIME]

คือการแสดงผลหลักของตู้มีสองระบบไห้เลือกคือ   OPEN   และแสดงเป็น  เวลา

กดสวิตท์ MODE ไปที่ P9      00 =  เวลา       01= OPEN     กดสวิตท์  UP   DOWN

 

Tags : ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

view