สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิธี Reset บรอดของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ (ในกรณีไฟฟ้าดับนานๆ)

วิธี Reset บรอดของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ (ในกรณีไฟฟ้าดับนานๆ)
วิธี Reset บรอดของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ (ในกรณีไฟฟ้าดับนานๆ)

วิธี Reset บรอดของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ  (ในกรณีไฟฟ้าดับนานๆ)

  1. 1.     เปิดประตูตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ  จะพบกล่องกันน้ำด้านบนของประตูเปิดฝากล่องกันน้ำขึ้น
  2. 2.     สังเกตปุ่มกดสีดำเล็กๆ ด้านซ้ายของบรอดตู้น้ำ 3 ปุ่มเรียงกันเป็นแนวตั้งปุ่มบนเรียกว่าปุ่ม Mode   ปุ่มกลางเรียกว่าปุ่ม Up  ปุ่มล่างเรียกว่าปุ่ม Down
  3. 3.     ให้สับสวิทซ์  เบรคเกอร์ ลงเป็น OFF
  4. 4.     กดปุ่ม Mode ค้างเอาไว้ และกดปุ่ม Down ค้างเอาไว้   แล้วสับสวิทซ์ เบรคเกอร์ ขึ้นเป็น ON  ยังคงกดปุ่ม 2 ปุ่มค้างเอาไว้ก่อนประมาณ 15 วินาที  สังเกตหน้าจอ Display จะปรากฎตัวเลข 1 ถึง 10 แล้วค่อยปล่อยมือออก  รอประมาณ 10 วินาที   หน้าจอ Display จะแสดงเป็น OPEN หรือ เวลา
  5. 5.     เสร็จสิ้นการ Reset บรอดตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 

Tags : ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

view