สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิธีตั้งน้ำของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ของบรอด MCT-01

วิธีตั้งน้ำของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ของบรอด MCT-01

# การตั้งน้ำ

การตั้งน้ำของ MCT-01 นี้จะแตกต่างจากบริษัทอื่นคือการตั้งแบบจ่ายน้ำตามจำนวนที่ต้องการ

1.นำขวดน้ำที่ต้องการจะตั้งรองที่หัวจ่าย

2.กดสวิตช์ MODE ไปที่  P7 หน้าจอจะแสดงค่าน้ำที่ทางบริษัทตั้งใว้คือ 25.18 หรือประมาณหนึ่งลิตร

3.กดสวิตท์จ่ายน้ำเพื่อไล่น้ำให้เต็มกระบอกใส้กรองตัวสุดท้ายจนกว่าน้ำจะใหลลงขวดแล้วกดปุ่มจ่ายน้ำเพื่อหยุดแล้วกดสวิตช์ SAVE หนึ่งคร้ง

4.ข้อสี่นี้จะเป็นการตั้งน้ำจริงแล้วให้นำขวดน้ำที่จะตั้งมาขีดมาคจุดว่าจะตั้งระดับใหนแล้วนำไปรองที่หัวจ่ายจากนั้นกดปุ่มจ่ายน้ำรอจนกว่าน้ำถึงขีดที่กำหนดให้กดหยุดน้ำถ้าใด้น้ำที่ต้องการให้กดสวิตช์ SAVE แล้วกดสวิตช์ MODE เพื่อออก   หรือถ้าจะตั้งน้ำใหม่อีกครั้งให้กดปุ่มจ่ายน้ำหลังจากกดสวิตช์ SAVE

5.ทดลองกดน้ำว่าตรงกับที่ตั้งหรือไม่ด้วยการหยอดเงินหนึ่งบาทแล้วกดน้ำดู

view