สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิธี Set Slot ช่องหยอดเหรียญ รุ่น SG-648,SG-777,EU-2,EU-4,EU-5

วิธี Set Slot ช่องหยอดเหรียญ รุ่น SG-648,SG-777,EU-2,EU-4,EU-5
วิธี Set Slot ช่องหยอดเหรียญ รุ่น SG-648,SG-777,EU-2,EU-4,EU-5

วิธี Set Slot รุ่น SG-648     

1. เลื่อนปุ่ม ตำแหน่ง Start มาที่ ตำแหน่ง Set (สังเกตุปุ่มอยู่ด้านหลัง Slot ตรงสายไฟ3เส้น แดง,ขาว,ดำ)

2. เตียมเหรียญ 1 บาท (เก่า-ใหม่) , 2 บาท (สี เงิน-ทอง) , 5 บาท (เก่า-ใหม่) และ 10 บาท  รวมทั้งหมด 7 เหรียญ

3. สังเกตุด้านซ้ายของ Slot จะมีปุ่มสีดำ เล็กๆ ติดกับจอ LED 2 หลัก ให้กดปุ่มแช่เอาไว้จนกว่า รุปตัว C จะขึ้น พอขึ้นแล้วให้ ปล่อยมือออกได้  (คำว่า C หมายถึง เคลียร์ Clear ความจำ) 

-----แล้วให้กดปุ่มดำ 1 ครั้ง (กดแล้วปล่อย) ตัวเลขจะขึ้น 01  แล้วนำเหรียญ 1 บาทใหม่ หยอดลงด้านหนัา Slot 3 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 3 ครั้ง  เสร็จแล้วเอาเหรียญ 1 บาทใหม่  จากนั้น นำเหรียญ 1 บาท เก่า  หยอดลงด้าน Slot 3 ครั้ง แล้วสลับข้าง หยอดลงอีก 3 ครั้ง  จะมีเสียงดัง ตี้ดๆ เป็นอันเสร็จเหรียญ 1 บาท      

-----แล้วให้กดปุ่มดำ 2 ครั้ง (กดแล้วปล่อย) ตัวเลขจะขึ้น 02  แล้วนำเหรียญ 2 บาทสีเงิน หยอดลงด้านหนัา Slot 3 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 3 ครั้ง  เสร็จแล้วเอาเหรียญ 2 บาทสีทอง  จากนั้น นำเหรียญ 2 บาทสีทอง  หยอดลงด้าน Slot 3 ครั้ง แล้วสลับข้าง หยอดลงอีก 3 ครั้ง  จะมีเสียงดัง ตี้ดๆ เป็นอันเสร็จ 2 บาท    

------แล้วให้กดปุ่มดำ 3 ครั้ง (กดแล้วปล่อย) ตัวเลขจะขึ้น 03  แล้วนำเหรียญ 5 บาทใหม่ หยอดลงด้านหนัา Slot 3 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 3 ครั้ง  เสร็จแล้วเอาเหรียญ 5 บาทเก่า  จากนั้น นำเหรียญ 5 บาทเก่า  หยอดลงด้าน Slot 3 ครั้ง แล้วสลับข้าง หยอดลงอีก 3 ครั้ง  จะมีเสียงดัง ตี้ดๆ เป็นอันเสร็จ 5 บาท  

------แล้วให้กดปุ่มดำ 4 ครั้ง (กดแล้วปล่อย) ตัวเลขจะขึ้น 04  แล้วนำเหรียญ 10 บาท หยอดลงด้านหนัา Slot 6 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 6 ครั้ง  จะมีเสียงดัง ตี้ดๆ เป็นอันเสร็จ 10 บาท

3.  เลื่อน ปุ่ม จากตำแหน่ง Set  มาที่ ตำแหน่ง Start

4.  ลอง Test หยอดเหรียญ ทุกๆ เหรียญ

วิธี Set Slot SG-777

1. เลื่อนปุ่ม ตำแหน่ง Start มาที่ ตำแหน่ง Set (สังเกตุปุ่มอยู่ด้านหลัง Slot ตรงสายไฟ3เส้น แดง,ขาว,ดำ)

2. เตียมเหรียญ 1 บาท (เก่า-ใหม่) , 2 บาท (สี เงิน-ทอง) , 5 บาท (เก่า-ใหม่) และ 10 บาท  รวมทั้งหมด 7 เหรียญ

3. สังเกตุด้านซ้ายของ Slot จะมีปุ่มสีดำ เล็กๆ ติดกับจอ LED 2 หลัก ให้กดปุ่มแช่เอาไว้จนกว่า รุปตัว C จะขึ้น พอขึ้นแล้วให้ ปล่อยมือออกได้  (คำว่า C หมายถึง เคลียร์ Clear ความจำ) 

-----แล้วให้กดปุ่มดำ 1 ครั้ง (กดแล้วปล่อย) ตัวเลขจะขึ้น 01  แล้วนำเหรียญ 1 บาทใหม่ หยอดลงด้านหนัา Slot 8 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 8 ครั้ง    จะมีเสียงดัง ตี้ดๆ เป็นอันเสร็จเหรียญ 1 บาทใหม่ 

-----แล้วให้กดปุ่มดำ 1 ครั้ง (กดแล้วปล่อย) ตัวเลขจะขึ้น 01  แล้วนำเหรียญ 1 บาทเก่า หยอดลงด้านหนัา Slot 8 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 8 ครั้ง    จะมีเสียงดัง ตี้ดๆ เป็นอันเสร็จเหรียญ 1 บาทเก่า      

-----แล้วให้กดปุ่มดำ 2 ครั้ง (กดแล้วปล่อย) ตัวเลขจะขึ้น 02  แล้วนำเหรียญ 2 บาทสีเงิน หยอดลงด้านหนัา Slot 8 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 8 ครั้ง    จะมีเสียงดัง ตี้ดๆ เป็นอันเสร็จเหรียญ 2 บาทสีเงิน

-----แล้วให้กดปุ่มดำ 2 ครั้ง (กดแล้วปล่อย) ตัวเลขจะขึ้น 02  แล้วนำเหรียญ 2 บาทสีทอง หยอดลงด้านหนัา Slot 8 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 8 ครั้ง    จะมีเสียงดัง ตี้ดๆ เป็นอันเสร็จเหรียญ 2 บาทสีทอง

-----แล้วให้กดปุ่มดำ 5 ครั้ง (กดแล้วปล่อย) ตัวเลขจะขึ้น 05  แล้วนำเหรียญ 5 บาทใหม่ หยอดลงด้านหนัา Slot 3 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 3 ครั้ง  เสร็จแล้วเอาเหรียญ 2 บาทสีทอง  จากนั้น นำเหรียญ 5 บาทใหม่  หยอดลงด้าน Slot 3 ครั้ง แล้วสลับข้าง หยอดลงอีก 3 ครั้ง  จะมีเสียงดัง ตี้ดๆ เป็นอันเสร็จ 5 บาทใหม่

-----แล้วให้กดปุ่มดำ 5 ครั้ง (กดแล้วปล่อย) ตัวเลขจะขึ้น 05  แล้วนำเหรียญ 5 บาทเก่า หยอดลงด้านหนัา Slot 3 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 3 ครั้ง  เสร็จแล้วเอาเหรียญ 2 บาทสีทอง  จากนั้น นำเหรียญ 5 บาทเก่า  หยอดลงด้าน Slot 3 ครั้ง แล้วสลับข้าง หยอดลงอีก 3 ครั้ง  จะมีเสียงดัง ตี้ดๆ เป็นอันเสร็จ 5 บาทเก่า

-----แล้วให้กดปุ่มดำ 10 ครั้ง (กดแล้วปล่อย) ตัวเลขจะขึ้น 10  แล้วนำเหรียญ 10 บาท หยอดลงด้านหนัา Slot 3 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 3 ครั้ง  เสร็จแล้วเอาเหรียญ 2 บาทสีทอง  จากนั้น นำเหรียญ 10 บาท  หยอดลงด้าน Slot 3 ครั้ง แล้วสลับข้าง หยอดลงอีก 3 ครั้ง  จะมีเสียงดัง ตี้ดๆ เป็นอันเสร็จ 10 บาท

3.  เลื่อน ปุ่ม จากตำแหน่ง Set  มาที่ ตำแหน่ง Start

4.  ลอง Test หยอดเหรียญ ทุกๆ เหรียญ

วิธี Set Slot EU-2

1. เลื่อนปุ่ม ตำแหน่ง Start มาที่ ตำแหน่ง Set (สังเกตุปุ่มอยู่ทางด้านหน้า Slot ฝั่งซ้าย)

2. เตียมเหรียญ 1 บาท (เก่า-ใหม่) , 2 บาท (สี เงิน-ทอง) , 5 บาท ใหม่ แบบบาง และ 10 บาท  รวมทั้งหมด 6 เหรียญ

3. 

-----แล้วนำเหรียญ 1 บาทใหม่ หยอดลงด้านหนัา Slot 6 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 6 ครั้ง    จะมีเสียงดัง แต๊ก 1 แต๊ก เป็นอันเสร็จเหรียญ 1 บาทใหม่ 

-----แล้วนำเหรียญ 2 บาทสีเงิน หยอดลงด้านหนัา Slot 6 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 6 ครั้ง    จะมีเสียงดัง แต๊ก 2 แต๊ก เป็นอันเสร็จเหรียญ 2 บาทสีเงิน

-----แล้วนำเหรียญ 5 บาทใหม่ แบบบาง หยอดลงด้านหนัา Slot 6 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 6 ครั้ง    จะมีเสียงดัง แต๊ก 3 แต๊ก เป็นอันเสร็จเหรียญ 5 บาทใหม่ แบบบาง

-----แล้วนำเหรียญ 10 บาท หยอดลงด้านหนัา Slot 6 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 6 ครั้ง    จะมีเสียงดัง แต๊ก 4 แต๊ก เป็นอันเสร็จเหรียญ 10 บาท

-----แล้วนำเหรียญ 1 บาทเก่า หยอดลงด้านหนัา Slot 6 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 6 ครั้ง    จะมีเสียงดัง แต๊ก 5 แต๊ก เป็นอันเสร็จเหรียญ 1 บาทเก่า

-----แล้วนำเหรียญ 2 บาทสีทอง หยอดลงด้านหนัา Slot 6 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 6 ครั้ง    จะมีเสียงดัง แต๊ก 6 แต๊ก เป็นอันเสร็จเหรียญ 2 บาทสีทอง

3.  เลื่อน ปุ่ม จากตำแหน่ง Set  มาที่ ตำแหน่ง Start

4.  ลอง Test หยอดเหรียญ ทุกๆ เหรียญ

วิธี Set Slot EU-4,EU-5

1.  ปุ่ม A-B อยู่ตำแหน่ง A

2.  ปุ่ม NO-NC อยู่ตำแหน่ง NO

3.  ปุ่ม Fast-Medium-Slow อยู่ตำแหน่ง Medium

4.  เสียบสาย ดำ แดง ขาว เข้าตัวอุปกรณ์ (ไฟ 12 V)

5.  กดปุ่ม SET 2 ครั้ง หน้าจอจะเริ่มทำงาน

    -  A1 หยอดเหรียญ 1 บาท (เก่า และ ใหม่) 20 เหรียญ

    -  A2 หยอดเหรียญ 2 บาท (เก่า และ ใหม่) 20 เหรียญ

    -  A3 หยอดเหรียญ 5 บาท (เก่า และ ใหม่) 20 เหรียญ

    -  A4 หยอดเหรียญ 10 บาท จนครบ 20 เหรียญ

6. โปรแกรมจะเริ่มทำงานเองโดยไม่ต้องกดปุ่มใด ๆ ต่อ

## ปุ่ม MGN และ MAX ห้ามกด

Tags : ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

view