สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิธีตั้งน้ำของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

วิธีตั้งน้ำของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
วิธีตั้งน้ำของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

วิธีตั้งน้ำของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

  1. 1.     เปิดประตูตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ  จะพบกล่องกันน้ำด้านบนของประตูเปิดฝากล่องกันน้ำขึ้น
  2. 2.     สังเกตปุ่มกดสีดำเล็กๆ ด้านซ้ายของบรอดตู้น้ำ 3 ปุ่มเรียงกันเป็นแนวตั้งปุ่มบนเรียกว่าปุ่ม Mode   ปุ่มกลางเรียกว่าปุ่ม Up  ปุ่มล่างเรียกว่าปุ่ม Down
  3. 3.     กดปุ่ม Mode แล้วปล่อย 1 ครั้ง   หน้าจด Display จะแสดงตัวเลข 1 แล้วหายไปเป็นตัวเลข 150   นี้ระดับน้ำจะประมาณ   1.5 ลิตร  ถ้าตัวเลข  130  ระดับน้ำจะประมาณ 1.25 ลิตร  และตัวเลข 100 จะได้ระดับน้ำประมาณ   1  ลิตร   วิธีการเลื่อนตัวเลข ลงให้กดปุ่ม Down และถ้าต้องการเลื่อนตัวเลขขึ้นให้กดปุ่ม Up   สรุปแล้วถ้าตัวเลขเพิ่มขึ้นน้ำก็จะเพิ่มขึ้น ถ้าตัวเลขลดน้อยลงน้ำก็จะลดน้อยลงตาม
  4. 4.     เมื่อเลื่อนตัวเลขเสร็จแล้ว ปล่อยไว้ 10 วินาที บรอดจะ Save ค่าโดยอัตโนมัติ   หน้าจอ Display จะแสดง OPEN
  5. 5.     Test  น้ำโดยหยอดเหรียญ 1 บาท แล้วนำขวดมาตวงว่าได้ตามที่ต้องการหรือไม่ ถ้าไม่ให้ Set ใหม่

Tags : ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

view