สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิธี Set Slot EU-13

วิธี Set Slot EU-13

1. กดปุ่ม "Ent" เวลานานกว่า 2 วินาที เพื่อระบบเข้าสู่โมเดลตั้งค่า

2. กดปุ่ม " + " เพื่อดูเมนูหลัก หรือคีย์หมายเลขเพื่อเลือกเมนู (1) tH (Teach) (2) Pr (Price) (3) Cn (Coin Value) (4) tL (Tolerance) (5) dL (Delete)
3.กดปุ่ม "ENT" เพื่อยืนยันการเลือก
4. โปรดดูตัวอย่างตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อทราบรายละเอียด  G.ที่ตั้งใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงสมบูรณ์ต่อเมื่อเราออกจากระบบผ่านกดปุ่ม " ESC " ( ตั้งค่าจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง ถ้าขั้นตอนการดำเนินงานที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ )  
ตัวอย่าง 1 เพิ่มเหรียญ " 5 บาท " อยู่ใน ช่อง -2
1. กดปุ่ม " Ent" เวลานานกว่า 2 วินาที แล้วระบบก็เข้าสู่โมเดลตั้งค่า แล้วเราจะเห็น ตัวหนังสือ " tH" บนหน้าจอเมนู
2. เมื่อหน้าจออยู่แสดงเป็น " tH " แล้วกดปุุ่ม " Ent " อีกครั้งเพื่อยืนยันหน้าจอจะแสดงเป็น " C1" (ช่อง - 1)
3. กดปุ่ม "+" ครั้งหนึ่ง หน้าจอจะแสดงเป็น " C1 " , แล้วก็กดปุ่ม " Ent" เพื่อยึนยัน
4. สมมติว่าค่าเริ่มต้นเป็น " 1 " , กดคีย์ " + " แล้วเราก็เลือกหมายเลขเป็น " 5 " แล้วก็กด " Ent " เพื่อยึนยันค่าเหรียญใหม่เป็น       "5 " แล้วเมนูจะเป็น " 00 " กระพริบ
5.ใส่เหรียญ 5 บาท 6 ครั้ง หลังจากเหรียญที่ 6 เมนูโดยอัตโนมัติจะกลับไป " C2 "
6. กดปุ่ม " Esc" เวลานานกว่า 2 วินาที "C2" -> "tH"
7. กดปุ่ม " Esc" เวลานานกว่า 2 วินาทีอีกครั้ง เพื่อให้ระบบออกจากโมเดล ตั้งค่าสมบูรณ์แบบ ตัวอย่าง 2 การเปลี่ยนแปลงราคาของเหรียญจาก " 1 " เป็น "5"
1.กดปุ่ม " Ent" เวลานานกว่า 2 วินาที แล้วปล่อยมือ ตอนนั้นระบบก็เข้าสู่โมเดลตั้งค่า เราจะเห็ฯตัวหนังสือ "tH" บนหน้าจอเมนธ
2. กดปุ่ม "+" จะเห็นเมนูใหม่ " Pr" แล้วกดปุ่ม " Ent " เพื่อยึนยัน แล้วเราจะเห็นราคาเดิม "1"
3. กดปุ่ม "+"(1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5) เพื่อให้ราคาใหม่เป็น "5" แล้วก็กดปุ่ม " Ent" เพื่อยืนยัน เมนูนุกลับไป "PR"
4. กดปุ่ม " Esc" เวลานานกว่า 2 วินาที เพื่อให้ระบบออกจากโมเดล ตั้งค่าสมบูรณ์แบบเพื่อเข่าใจวิธีการตั้งค่า  ท่านสามารถดูวีดีโอ Link ต่อไปนี้จากอินเทอร์เน็ต 
http://www.youtube.com/watch?v=iZoAnNTjltg
http://www.youtube.com/watch?v=iLACKTgX3bc
view