สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญระบบ 7-10 ขั้นตอน

ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญระบบ 7-10 ขั้นตอน
ตู้น้ำระบบไส้กรอง 7-10 ขั้นตอน

   1.Sediment Filter pp 5 micron 20" เส้นใยสีขาวทำจากโพลีโพรพีลีน อัดแน่นจนเป็นเนื้อเดียวกัน ทำหน้าที่กรองสารแขวนลอยและตะกอนไม่ให้หลุดรอดมากับน้ำได้

   2. Softener Filter ( Ion Exchange Resin ) Cation Exchang Resin 20" ที่บรรจุภายในกระบอกพลาสติกจะทำหน้าที่หลักในการกำจัดความกระด้างของน้ำ โดยใช้หลักแลกเปลี่ยนประจุโดยผ่าน Resin ซึ่งเป็นตัวกลาง ในการดูดสารละลายจำพวกหินปูนแล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียมลงสู่น้ำทำให้น้ำที่ผ่านไส้กรองนี้มีความนุ่มนวล ชวนดื่มมากขึ้น

   3. Block Carbon Cartridge Filter 5 micron 20" เป็นขั้นตอนการกรอง เพื่อกำจัดคลอรีน สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์บางชนิด โดยน้ำจะผ่านไส้กรองคาร์บอนแบบอัดแท่งโดยเป็นการกรองแบบดูดติดและดูดซึม ขั้นตอนการกรองอาศัยคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ ที่มีความพรุน ซึ่งสามารถดูดติดและดูดซึมสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ไว้กับตัวได้ดี สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์เหล่านี้เป็นสารที่ก่อให้เกิด กลิ่น สี รส ที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งสารบางชนิดที่ก่อให้เกิดพิษในน้ำด้วย เช่น คลอรีน ยาฆ่าแมลง เป็นต้น

   4. Sediment pp   capsul กรองสิ่งสกปรก เช่นโคลนเลน ตะกอน และสิ่งที่ทำให้น้ำไม่บริสุทธิ์อื่นๆในน้ำก่อนที่จะเข้าใส้กรอง RO **ช่วยยืดอายุการใช้งานของใส้กรอง RO ให้นานมากขึ้น**

   5. TFB Membrane (0.0001 micron )   จะทำหน้าที่แยกสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ที่มีอยู่ในน้ำ สิ่งต่างๆ เช่น สารตะกั่ว ยาฆ่าแมลง ปรอท แบคทีเรีย เชื้อไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคท้องร่วง และอื่นๆจะถูกลงท่อน้ำทิ้งโดยอัตโนมัติ

   6. Post carbon Inline ( pcb ) Capsul ไส้กรองคาร์บอนชนิดผงบรรจุในกระบอกพลาสติก กรองดักจับ กลิ่น สี และคลอรีน ที่อาจหลงเหลืออยู่ น้ำที่ได้ สะอาด ปราศจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ และรสชาติ นุ่มนวล ชวนดื่ม

   7. Block Carbon Cartridge Filter 5 micron 10" กำจัดกลิ่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์และปรับรสชาติ ขนาด 10" ก่อนออกหัวจ่าย

   8. Ultraviolet Water Sterilizer  หลอดยูวีจะผลิตแสง UV ที่สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส และราได้ ทำให้น้ำดื่มสะอาด ปราศจากเชื้อโรค ดื่มได้ทันที

view